ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ: 099362073
Δραστηριότητα: Είδη Μελισσοκομίας
Κωδικός Δραστηριότητας: 1234
Τηλέφωνο: 2262059447
Fax: 2262056732
Διεύθυνση:  63,5 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΟΥ: ΘΗΒΑΣ